Test & Ölçekler

Merkezimizde Uygulanan Test & Ölçekler

• WISC-R Zeka Ölçeği (6-16 yaş)
• AGTE (0-6 yaş) Ankara Gelişim Tarama  Envanteri
• Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
• Pea Body Kelime Söyleyiş Testi (alıcı dil yaşı belirlemek için)
• Okul Olgunluğu Ölçeği
• Depresyon Ölçeği
• Kaygı Ölçeği
• Otomatik Düşünceler Ölçeği