Çalışma Alanları

Bireysel
Danışmanlık

Bireylerin yaşamakla karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilmeleri için, farkındalık kazanma ve bu sorunlarla başa çıkabilme becerilerini gelişmesine yönelik çalışmalardır.
• Depresyon
• Kaygı bozuklukları
• Travma sonrası stres bozukluğu
• Kayıplar, yas
• Stres yönetimi
• Öfke kontrolü
• İletişim sorunları
vb. alanlarda bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Çocuk & Ergen
Danışmanlğı

Çocuk ve ergenlerin yaşadığı çeşitli sorunların çözümüne yönelik çocuk / ergen ve aile ile birlikte yürütülen çalışmalardır.
• Davranış ve uyum sorunları
• Duygusal sorunlar
• Depresyon
• Kaygı, korku
• Arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar
• Eğitim danışmanlığı
– Sınav kaygısı
– Motivasyon artırımı
– Okul başarıszlığı
vb. alanlarda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Aile & İlişki
Danışmanlğı

Çiftler veya aile üyeleri arasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalardır. Seanslar aile üyeleri veya eşler ile birlikte alınır.
• İlişki sorunları
• İletişim sorunları
• Boşanma ve/veya sonrası yaşanan sorunlar
• Aile içi iletişim sorunları
vb. alanlarda danışmanlık hizmeti verilmektedir.